Aanmeldingen 2015, 2016 2017-1 2017-2 2018 2019-2020 2021

1243, Veerpoort in Schoonho

1244, Koestraat in Schoonho

Ik heb in mijn bezit twee schilderijen (1243 en 1244) die ik vooralsnog toeschrijf aan C.H. Dijkman. Het betreft een schilderij met daarop de Veerpoort in Schoonhoven en een schilderij met zicht op de Koestraat, eveneens in Schoonhoven. Beide stukken zijn gesigneerd met C.H. Dijkman waaruit ik, op basis van de door u gegeven informatie, opmaak dat beide dateren van voor 1925. De afmetingen van beide schilderijen zijn 37 x 48. In de oeuvrecatalogus heb ik geen andere werken van Dijkman van Schoonhoven kunnen vinden. Wel wat schilderijen met voorstellingen uit het groene hart, zoals bv. uit Sluipwijk en Woerden.


Antwoord:

Ik heb inmiddels bericht van een oud-bestuurslid van de stichting Christoffel die uw en mijn vermoeden bevestigt dat uw schilderijen echte werken van Dijkman zijn:

De werken waarvan je me afbeeldingen mailde zijn zonder enige twijfel echt van "onze" Dijkman, maar we hebben nooit eerder beelden van Schoonhoven gezien (tenzij het om stadsgezichten gaat waarvan we de plaatsnaam niet kennen, want die zijn er ook). Maar hij kan in de jaren dat hij nog in het Westen woonde, dus

1245, Havengezicht te Rotterdam rond

1246, Sint Pieter op de Berg

1247, Lang Grachtje, man met karretje

1248, Boerderij met bruggetje en

Achterop het originele schilderij 1248 (thans na restauratie achter op de beschermlaag) staat een brief met de tekst "Souvenir van de familie Mauguit Boudet

Het schilderij is december 2014 gerestaureerd door Michel van de Laar (o.a. restaurateur verbonden aan het Rijksmuseum Amsterdam).

1249, Pastoorstraat Maas

1250, Matthiaskerk Maastricht

1251, Boerderijtje met bruggetje en boer