Aanmeldingen 2017 (vervolg) en 2018, 2019-2020-2021

1271, Gezicht op de Maas vanaf de Sint-Pietersberg/Borgharen

1272, Boerderij aan water met boerin en kippen

1273, Ned. Herv. Kerk, Keizerstraat  Scheveningen

1274, Oude Kerkstraat in Delft

1275, Straat met trapgevelhuizen en kerktoren

1276, Westertoren vanuit Bloemstraat, Amsterdam

1277, Jekerdal met grazende koeien

1278, Gevangenenpoort Den Haag

1279, Boerderij met bloeiende boom